TRAIL OF COURAGE Prague

Matěj Al-Ali / Petr Dub / Tomáš Moravec (CZ)
Trail of courage
www.alali.cz / www.petrdub.cz / www.tomasmoravec.cz
Prague-Psáry

Trail of courage is designed as an educational path compounded of twelve separate spots within the urban area of Psáry. Each freestanding information sign will be divided into an illustrative part (graphical scheme of selected landscape or architectural character - eg. horizon, layout, ground-plan) and a descriptive part (explaining selected terms of urban sprawl theory - eg. single-use zone, car-dependent communities, housing subdivisions). As a support tool "a smart project leaflet-map" will be distributed among local households to explain our main goals to the inhabitants and to open up the opportunity of public discussion on selected topics.

Stezka odvahy je navržena jako naučná stezka složena ze dvanácti jednotlivých bodů v rámci veřejného prostoru obce Psáry. Každá samostatně stojící informační cedule bude rozdělena na dvě části: ilustrační (grafické schéma vybrané krajiny nebo architektonického charakteru, tj. horizont, rozvržení, půdorys... ) a popisnou (vysvětlující vybrané pojmy teorie sídelní kaše - urban sprawl). Jako podpůrný nástroj projektu bude sloužit leták-mapa, jež bude roznesena do místních domácností. Jejím cílem bude přiblížit obyvatelům hlavní záměr projektu a otevřít debatu na vybraná témata.


EVENTS

16 January / 16. ledna: Presentation and discussion in Pardubice. More information here. / Prezentace a diskuze o projektu v Pardubicích. Více informací zde.

6 December / 6. prosince: Presentation of the project in the frame of the event "Topology of suburban landscape, topology of cultural landscape" in Meetfactory, Prague. More information here. / Prezentace projektu v rámci diskuzního večera na téma "Topologie předměstské krajiny, topologie kulturní krajiny". Více informací zde.

3 November / 3. listopadu: Trail of courage opening / zahájení provozu Stezky odvahy

Rádi bychom Vás pozvali na otevření nově vzniklé “Stezky odvahy“. Setkání za přítomnosti zřizovatelů projektu, autorů stezky a odborné veřejnosti proběhne v sobotu 3. 11. od 14 hodin u centrálního panelu stezky před Obecním úřadem na Štědříku.

HARMONOGRAM
13:00 * odjezd vybraných účastníků organizovanou dopravou z Palackého náměstí v Praze
14:00 * slavnostní zahájení provozu Stezky odvahy (křest centrálního panelu)
14:00 * vaření podzimního CULBURB PUNČE, neformální diskuze
14:00 * komentovaná prohlídka stezky za přítomnosti autorů
17:30 * ukončení hlavní části akce – odjezd z Psár

Přítomni budou mimo jiné:
Svatopluk Sládeček, architekt
Linda Dostálková, grafická designérka, The Bestseller Creative Platform
Jana Bernartová, studio Kvalitář
Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
Milan Mikuláštík, kurátor, Galerie NTK v Praze
Petr Šourek, ředitel CorruptTour
Jan Kratochvíl, ARTALK.CZ
Regina Loukotová, ARCHIP
Milan Vácha, starosta obce Psáry
Martina Běťáková, zástupkyně ředitele školy v Psárech
Kateřina Vídenová, architektka, Letná sobě
Pavel Karous, výtvarník
CCEA, iniciátor projektu CULBURB 
V sobotu dne 3. 11. 2012 od 14:00 jste srdečně zváni na podzimní CULBURB PUNCH a následnou komentovanou prohlídku Stezky odvahy!

... 
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB