U RBAN F ARMING O BJECTS Prague

Ursula Achternkamp / Niklas Nitzschke (DE)
U rban F arming O bjects (UFO)
Prague-Psáry

This project is about planting a Rural-Urban Animal-Farming Trend into Suburbia. With the absence of public life in suburbia, we aim to counteract this circumstance and generate activity by implementing UFO. Our UFO will land – with 4, blue egg laying chicken on board – in Prague Psary. On-site, together with local partners, we will launch a chicken task force & build a mobile chicken house. Our partner will eventually take over responsibility for our UFO-pilots.

Projekt chce přenést vesnicko-městské, chovatelsko-pěstitelské trendy do suburbie. Reagujeme na absenci veřejného života v předměstských lokalitách, chceme se jí bránit a nastartovat aktivitu implementací UFO. Naše UFO přistane, se čtyřmi modře zbarvenými vejci na palubě, v Psárech. Společně s lokálními partnery vypustíme kuřecí bojovou jednotku a vybudujeme mobilní kuřecí příbytek. Naši partneři se nakonec ujmou péče o naše UFO piloty.

EVENTS


10-16 September / 10.-16. září UFO workshop for schoolchildren from Psáry and Dolní Jirčany / Školní UFO dílna pro žáky ze základní školy v Dolních Jirčanech. 

8 September / 8. září: The UFO will land in Psáry / UFO přistane v Psárech. 
More information here. / Více informací zde

12 May / 12. května: The project will be introduced in Psáry for the first time during the first issue of farmers market. / Projekt bude poprvé představen v Psárech během prvního vydání farmářských trhů.
More information here. / Více informací zde.

 
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB