TRAIL OF COURAGE DISCUSSION Prague

December 6
8 p. m.
Meetfactory, Prague

Topology of suburban landscape, topology of cultural landscape

The authors of Trail of Courage acupuncture, who are residents at Meetfactory, and organizers of Culburb will present their project to Prague's public. You are cordially invited to the presentation.
20:00 - CULBURB - presented by Yvette Vašourková
20:15 - CULBURB / Trail of Courage - Tomáš Moravec, Matěj Al Ali, Petr Dub
20:30 - NEOLOKÁTOR - Jan Trejbal

Find more information at the website of Meetfactory.

Topologie předměstské krajiny, topologie kulturní krajiny

Rezidenti MeetFactory Tomáš Moravec a Matěj Al Ali společně s Petrem Dubem představí svůj projekt Stezka odvahy, který je součástí mezinárodního projektu výzkumu předměstských satelitů a sídlišť CULBURB. Architekt a výtvarník Jan Trejbal zase uvede projekt NEOLOKÁTOR.

Projekt Stezka odvahy usiluje o umělecké zachycení novodobé urbanizace Psár a Dolních Jirčan a navazujících jevů, jež modelově reprezentují významnou část společenského obratu v České
republice po roce 1989.

NEOLOKÁTOR je badatelský systém a komunikační platforma se zaměřením na fenomén kulturní krajiny.

Program:

20:00 - CULBURB - uvede Yvette Vašourková
20:15 - CULBURB / Stezka odvahy - Tomáš Moravec, Matěj Al Ali, Petr Dub
20:30 - NEOLOKÁTOR - Jan Trejbal

Prezentace se uskuteční ve velkém (hudebním) sále MeetFactory.

Srdečně Vás zveme.

 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB