PROJECTS OPENING Warsaw

Start: 30.08 (Thursday), at. 18.30
Venue: Warsaw Ursus, pavilion railway station
opening and walk shown around

The opening and presentations of projects of urban acupuncture carried out in the framework of Culburb Ursus. In the spring we invited architects, artists and activists to propose projects specifically intended for characteristic and adressing main problems ot the this Warsaw district. Now we present three projects, selected from 36 submitted from various European countries. The urban game scenario „GPS-interventions” will be presented during the opening. The project map precious memories of the district (Jürgen Lehmeier and Magdalena Czarnecka and Marta Gawinek-Dagargulia from the association SKORO).
At the platform of the Ursus railway station the large format prints showing excerpts of interviews conducted by cooperativa studio among the inhabitants of the district: Platform:Ursus, as well as see and possibly take part in The Cleaning action – proposed by Maryna Tomaszewska. The action provides cleaning and small repairs at the railway station, with participation of local volunteers.
 
CULBURB Ursus – otwarcie realizacji
Zapraszamy do udziału w otwarciu i prezentacjach autorskich projektów miejskiej akupunktury zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu Culburb w przestrzeni Ursusa. Wiosną zaprosiliśmy architektów, artystów i badaczy miasta do zapoznania się z sytuacją Ursusa i zaproponowania projektów specjalnie pomyślanych dla tej leżącej na obrzeżach Warszawy dzielnicy. Teraz przedstawiamy realizacje trzech projektów, wybranych spośród kilkudziesięciu nadesłanych z różnych krajów Europy. Podczas otwarcia zaprezentowany zostanie scenariusz gry miejskiej GPS-interwencje. Mapa cennych wspomnień dzielnicy (Jürgen Lehmeier oraz Magdalena Czarnecka i Marta Gawinek-Dagargulia ze stowarzyszenia SKORO), na peronie stacji obejrzeć będzie można wielkoformatowe wydruki prezentujące efekt wywiadów przeprowadzonych przez cooperativa studio wśród mieszkańców dzielnicy: platforma:ursus, a także zapoznać i ewentualnie zgłosić się do zaproponowanej przez Marynę Tomaszewską akcji Sprzątanie – społecznego sprzątania ursuskiego dworca.
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB