NOSTALGIA Bratislava

Onorthodox (AT/NL/SK)
CUSTOMS TRANSFORMATION RAJKA/RUSOVCE
onorthodox.com / stadachtig.nl
Bratislava-Rajka-Rusovce

*'ONORTHODOX, tackling urban issues*'
(Margot Deerenberg [NL], Veronika Kovacsova [SK/HU] a Thomas Stini [AT]) Vas srdecne pozyva na slavnostne otvorenie vystavy NOSTALGIA vo Faluhaz-i v Rajke, 7. septembra 2012 medzi 15:00 - 20:00.
Skúsenosti získané počas ľudského života a ich príbehy zostanú nažive tak dlho, kým budú vyrozprávané a ukázané svetu. Zaujímalo by nás, ako obyvatelia na takom geograficky zaujímavom mieste ako je Trojmedzie spolu žijú, a aké majú vzťahy. Preto sme spolupracovali s tými najskúsenejšími. Prostredníctvom fotografií, audio a video nahrávok sa starsi obyvatelia trojmedzia Deutsch Jahrndorf - Rajka - Rusovce podieľali na projekte 'Nostalgia' a ukázali nám a sebe kúsok z ich minulosti. Je na čase spojiť všetok vyzbieraný materiál a predstaviť ho trom susedným dedinám a ich obyvateľom a návštevníkom. Srdečne pozívame všetkých účastníkov, ich rodiny a každého kto by sa chcel prísť pozrieť na výstavu 'Nostalgia'.
* *Viac info na *facebooku.
* *Adresa: *Faluhaz, Szent István u. 18, Rajka

*Ako sa tam dostanem z Bratislavy? *
Autom: Most Apollo > Smer Rusovce > Rajka (spolu 20km, pol hodina cesty
autom)
Autobusom cislo 801 z centra Bratislavy

*Pri slavnostnom otvoreni Vas cakame s hubdou, obcerstvenim a dobrou
naladou! * **
http://www.citylife.sk/blog/nostalgia-vystava-fotografii-rajka
http://www.tranzitpaper.com/?ha_eventsostalgia-by-onorthodox
http://www.doba.sk/2012/09/03/trojmedzie-slovenska-rakuska-a-madarska-spaja-vystava-nostalgia/
http://bratislava.sme.sk/c/6519822/urbanisti-odhalovali-minulost-pohranicnej-oblasti.html

7 September, 3-8 p.m., Szent István u. 18, Rajka
The life experiences gained by age and their stories stay alive as long as they are told and portrayed. We wonder how the inhabitants, on such a geographically interesting place as a tripoint, live together and how their relationship or connectedness to eachother is. Therefore we contacted the most experienced. By means of photos, audios and videos the elderly inhabitants of the tripoint Deutsch Jahrndorf – Rajka – Rusovce have participated in the exhibition 'Nostalgia' and showed us and each other a piece of their past. Now it is about time to combine the collected material and exhibit it to the three neighbouring villages and their inhabitants. http://vimeo.com/48449083

Between 6 and 19 August, Onorthodox did intensively work on site, in the three neighboring villages to collect, document and design the exhibition.
14 August: meeting in Rusovce

In our proposal we would like to address all these groups and come up withna solution that would enforce and nurture social ties, break barriers and hence improve community life in Rajka and its surrounding. The specific place of acupuncture we have chosen the vacant customs duty building on the border between Rusovce and Rajka. The vacant building would transform to a café, small shop with local products, the area around it could be a temporary small-scale farming introduced in garden beds. Last but not least, participation process will have an important role in our project.
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB