IDEAL SATELLITE workshop

5. února v 18:00 / February 5, 6 p.m
Obecní úřad Psáry / Town hall Psáry

Prezentace a diskuze nad návrhem budoucí podoby obce

Posledním projektem z cyklu Culburb nebo-li Kultura na hraně je urbanistický ideový návrh "Ideální statelit" věnovaný budoucnocímu rozvoji obce. V úterý bude představena základní koncepce návrhu, který zpracovává tým MOBA (www.moba.name). Prostor bude věnován připomínkám a diskuzi o budoucnosti obce se zaměřením na tři hlavní témata hranice obce, centrality či -li ohniska veřejného života a jejich spojnice cesty nebo-li promenády s důrazem na pěší a cyklisty. Prezentovat se bude rozpracovaná verze studie. Připomínky a podněty, které z diskuze vzejdou se zapracují do závěrečného návrhu, který se v Psárech představí v březnu 2013. Není - li Vám budoucnost obce lhostejná zapojte se do diskuze v rámci Workshopu.Presentation and discussion over the new proposal of the municipality

The MOBA team is working on the proposal of the municipality, which is based on the suggestions and ideas of the inhabitants themselves. The research focuses on three main topics: the border, the center and their connections. During the workshop, remarks and discussion around the proposal are expected. All inhabitants are cordially invited to join the debate. 

 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB