IDEAL SATELLITE Prague

MOBA studio (CZ)
Ideal Psáry and Dolní Jirčany
moba.name
Prague-Psáry

Throughout history, architects have been working on their visions of ideal cities. However, they rarely asked the inhabitants themselves how they imagine their citiy to be. This time, MOBA will ask the inhabitants of Psáry and Dolní Jirčany how they would their dream municipality look like. MOBA will then propose an ideal vision of Psáry and Dolní Jirčany according to the suggestions.

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst. Přitom se architekti málokdy ptali občanů a obyvatel přímo, jak si ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se Vás, obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak by jste si představovali Vaší ideální obec. My jako architekti se budeme držet vašich námětů a pro Vás navrhneme vizi Psár a Dolních Jirčan.

EVENTS:

schedule
*22. 11. 2012* *Your ideal satellite*
     **discussion with inhabitants about the future of the municipality**
     town hall, 6 p.m.
*05. 02. 2013* *Workshop Ideal Satelite*
     meeting with inhabitants, architects and pollitical representants of Psáry
*03. 03. 2013* *Satellite of the future*
**discussion with children about the future of the municipality**
primary school Psáry Dolní Jirčany
*March 2013* *Presentation of the Ideal Satellite project*
     presentation and recapitulation of all Culburb projects

kalendář projektu:
*22.11. 2012* *Váš ideální satelit*
     **diskuze s občany nad budoucností obce**
      městský úřad v 18:00
*05. 02. 2013* *Workshop Ideální satelit*
setkání občanů, architektů a politiků obce
*03. 03. 2013* *Satelit budoucnosti *
     **diskuze s dětmi nad budoucností obce**
     základní škola Psáry Dolní Jirčany
*březen 2013* *Prezentaceprojektu Ideální satelit*
     prezentace a rekapitulace všech Culburb projektů

 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB