FAIRYTALE FOREST Prague

8 September, Psáry and Dolní Jičany
8. září, Psáry a Dolní Jičany
www.psary.cz

A school year begins in Psáry and a forest full of fairy tale creatures welcomes the children coming back from holidays. Unexpectedly, a strange UFO has chosen this same summer day to land in the village. Come and see it landing in the afternoon next to the Kukalák lake.
In the meantime, you will have the oportunity to see the result announcement of the best idea in the project 50.000 CZK.

V Psárech začíná školní rok a les plný pohádkových bytostí uvítá děti navracející se z prázdnin. Zcela nečekaně si tento letní den vybralo ke svému přistání také záhadné UFO. Přijďte se na něj podívat v odpoledních hodinách k rybníku Kukalák.
V mezičase si budete moci vyslechnout také vyhlášení výsledků nejlepšího nápadu projektu 50.000 Kč.

 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB