EXHIBITION Warsaw

You are cordially invited to the opening of the exhibition of projects selected for Warsaw Ursus. The opening will take place on 29 June at 7 p.m. at the cultural center Arsus in Warsaw.

CULBURB Ursus. Urban acupuncture for suburb

Architects, artists, urban activists from 10 countries for Ursus Warsaw district.
discussion: 29.06.2012, 19.00
exhibition: 29.06-30.09.2012
venue: District’s cultural centre ARSUS, ul. Traktorzystów 14, Ursus
www.synchronicity.pl/ursus

The exhibition, which is a summary of an international call Culburb Ursus presents selected projects submitted to the Polish part of the project. Among the 40 proposals received, we selected 14 projects representing different approaches, competences, and methods intend for development and support of a change inthe contemporary Ursus district. Projects on display include the work selected for implementation (GPS-intervention by architect Jürgen Lehmeier and SKORO associations, platform:ursus by design duo Cooperativa studio) and some of shortlisted proposals. The exhibition also presents selected entries which allow to get familiar with type of proposals that the participants have created for Ursus urban space.

CULBURB Ursus: Miejska akupunktura dla przedmieść

architekci, artyści i aktywiści miejscy z 10 krajów projekty dla dzielnicy Ursus w Warszawie
dyskusja: 29.06.2012, g. 19.00
wystawa: 29.06-30.09.2012
miejsce: Dzielnica Ursus w Warszawie, Ośrodek Kultury ARSUS, ul. Traktorzystów 14
www.synchronicity.pl/ursus

Na wystawie, będącej podsumowaniem międzynarodowego ogłoszenia Culburb Ursus, prezentowane są wy¬brane projekty nadesłane do polskiej części projektu. Spośród nadesłanych 40 propozycji, wybraliśmy 14 pro¬jektów reprezentujących różne podejście, kompetencje i metody dla ożywienia i wsparcia zmian w przestrzeni miejskiej współczesnego Ursusa. Projekty prezentowane na wystawie zawierają pracę wybrane do realizacji (GPS-interwencje architekta Jürgena Lehmeiera i stowarzyszenia SKORO, platforma: Ursus duetu projektan¬tów studio cooperativa) oraz prace wyróżnione. Wystawa prezentuje także projekty dające możliwość zapozna¬nia się z rodzajem i typem propozycji, jakie uczestnicy stworzyli z myślą o przestrzeni miejskiej Ursusa.
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB