DISTRICT GPS intervention Warsaw

Jürgen Lehmeier (DE)
in cooperation with SKORO association (PL)
lehmeier.me/ / www.eyland.de
Warsaw – Ursus

City Game GPS-interventions. Map of district’s precious memories.
You have your favorite places and stories of Ursus, and you might want to create a new one? Everyone are invited to create the game, and all the inhabitants of the district for which Ursus is significant place – regardless of current residence.
GPS-interventions tells an alternate history, presenting memories, personal, sometimes nostalgic stories of people, anecdotes and important spots in the form of a contemporary urban version of hare and hounds game. With it’s supply Ursus may became an important point on the world Geocaching map. Geocaching is an online GIS-mapping platform that allows geolocalizaion of hidden caches and massages in the field, possible to find for other players by geographical coordinates, using mobile GPS devices. www.geocaching.com

Gra miejska GPS-interwencje. Mapa Cennych Wspomnień Dzielnicy
Masz swoje ulubione miejsca i historie dotyczące Ursusa, a może chciałbyś stworzyć nowe? Do tworzenia gry zaproszeni są mieszkańcy dzielnicy i wszyscy dla których Ursus nie jest obojętnym miejscem – bez względu na obecne miejsce zamieszkania.
Gra miejska GPS-interwencje opowiada alternatywną historię Ursusa, prezentuje wspomnienia, osobiste, czasem nostalgiczne opowieści mieszkańców, anegdoty i ważne miejsca w formie współczesnej wersji miejskich podchodów. Dzięki niej Ursus może stać się istotnym punktem na światowej mapie Geocachingu, zabawy, która w Polsce dopiero staje się popularna. Geocaching to internetowa platforma mapowa umożliwiająca umieszczanie własnych przekazów w terenie, możliwych do odnalezienia przez innych graczy wg współrzędnych geograficznych, za pomocą mobilnych urządzeń GPS.
www.geocaching.com

EVENTS

11 September 

Urban Game GPS-interventions. Map of District’s precious memories.
Available from 11.09.2012 on geocaching.com platform as well as free maps.

Presentation and launch of the urban game and geocaching workshop for residents
Date: 11.09 (Thursday), at 18:00
venue: Ursus, Ursus Public Library, ul. Plutonu Torpedy 47
Chaired by SKORO Association 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB