BUDGET 50.000 Prague

laboratory.cz: Jan Matoušek, Václav Matoušek, Anna Štembergová, Jakub Havel (CZ)
Budget 50.000 CZK
www.laboratory.cz
www.psary50000.cz
Prague-Psáry

CULBURB will set aside a small amount of money (up to 50.000 CZK), which will serve as a one-off grant for the improvement of the suburb's quality of life. The suburb will receive this money and it will be up to its inhabitants to decide what they need and how to put the grant to good use. The project log and all relevant materials will be archived by Laboratory.cz.

CULBURB věnuje malou částku peněz (až do výše 50.000 Kč), která poslouží jako jednorázová finanční injekce na podporu kvality života v obci Psáry. Rozhodnutí, co se s částkou stane a jak ji nejlépe využít, je na obyvatelích samotných, kteří budou moci ve veřejném hlasování rozhodovat o nejlepším nápadu na využití peněz.

EVENTS


8 September / 8. září: Best project announced in Psáry / Chcete vědět, který projekt byl odhlasován jako nejlepší ze všech navržených? Přijďte se podívat ve 14:00 k rybníku Kukalák! 
More information here. / Více informací zde

1-2 September / 1.-2. září: Public voting will be held in Psáry. During the weekend, our team will walk through the municipality and collect the maximum ballots possible. / Uskuteční se veřejné hlasování v Psárech. Tým projektu "50.000" projde celou obcí a pokusí se vybrat maximum vyplněných hlasovacích lístků. 

12 May / 12. května: The project will be introduced in Psáry for the first time during the first issue of farmers market. / Projekt bude poprvé představen v Psárech během prvního vydání farmářských trhů. 
More information here. / Více informací zde


 
 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB