PLATFORM: URSUS Warsaw

cooperativastudio.com (Agnieszka Sikorska-Kwasieborska, Michał Kwasieborski)
Warsaw – Ursus

Platform:Ursus. What residents Said about Ursus
The search for current identity of Ursus was a pretext to talk with the people of the district. Where is the heart of Ursus? How they would like to see him and how people present it to the outside? How does it feel to live in Ursus? Do people feel connected to this place? Illustrating photographs and chosen excerts from talks are shown on the district station –Ursus district communications center, as a sequence of large panels. Platform:Ursus does not leave any permanent traces in the city. It’s ment to last long in the as a message to peoples – both locals and travelers which pass it with train. Ursus has a voice!

Platforma:Ursus. Co mieszkańcy mówią o Ursusie?
Poszukiwanie tożsamości Ursusa jest dla autorów pretekstem do rozmów z mieszkańcami dzielnicy. Gdzie bije serce Ursusa? Jak chcieliby go widzieć sami mieszkańcy i w jaki sposób prezentować go na zewnątrz? Jak to jest być z Ursusa? Czy mieszkańcy czują się związani z tym miejscem? Fragmenty wypowiedzi ilustrowane fotografiami wybranych miejsc dzielnicy prezentowane są na stacji kolejowej Ursus, centrum komunikacyjnego dzielnicy, jako sekwencja wielkoformatowych plansz. Platforma:Ursus jest działaniem czasowym, nie pozostawi po sobie stałych śladów w przestrzeni miasta. Jest natomiast sygnałem dla odbiorców – zarówno mieszkańców jaki i podróżujących pociągiem, że Ursus ma głos!

 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB